Toggle Navigation

Astrid Wild: outdoor-märket med en organisk tillväxtresa

Astrid Wild: Treyd kundecase

"Vi lyckades växa ganska rejält förra året. Treyd bidrog definitivt till det, eftersom de har gjort det möjligt för oss att investera i det lager vi behövde."

Med kvalitetskläder för utomhusbruk designade särskilt  för kvinnliga former, har det svenska varumärket Astrid Wild skaffat sig en lojal följarskara och byggt upp en stark gemenskap av kvinnor som älskar naturen.

Vi har pratat med VD och medgrundare Jemina Pomoell för att lära oss mer om hur de har lyckats växa företaget framgångsrikt - och vilken roll Treyd har spelat i deras resa.

Astrid Wild: kläder för kvinnliga former

Bakgrund

När det gäller outdoorkläder ligger fokus ofta på att det ska vara funktionellt och praktiskt, men kvinnliga former har inte alltid prioriterats. "Jag vet att du förmodligen tänker 'wow, byxor med hög midja, vilken innovation' - men det var faktiskt det," berättar Jemina. Efter att ha identifierat en lucka i marknaden gjorde hon sällskap med medgrundaren Maria Paulsson Rönnbäck för att ta itu med det. Där och då föddes Astrid Wild.
 

Men syftet bakom det var större än så. De ville inspirera människor att tillbringa mer tid utomhus, hjälpa kvinnor att njuta av naturens magi och samtidigt känna sig bekväma.
 

När varumärkets popularitet växte uppstod också en utmaning som är välkänd för många varumärken inom mode - att kunna finansiera sin tillväxt. "Hela verksamheten bygger på att du köper in lager som du sedan säljer till kunder, så det mesta av rörelsekapitalet går dit. Det är något du verkligen måste vara försiktig med."

Astrid Wild kvinna njuter av naturen

Ett mer flexibelt sätt att växa

Tillväxt blir därmed en kamp mellan att kunna beställa tillräckligt med lager, och samtidigt bibehålla tillräckligt med rörelsekapital för att investera i andra delar av verksamheten.


Jemina hade visserligen tillgång till andra finansieringsalternativ för Astrid Wild såsom en checkkredit hos banken – det som lockade med Treyd var enkelheten i erbjudandet. ”Banker kräver personliga garantier, vilket inte var fallet med Treyd. Det var mycket mer flexibelt på så sätt.

 

Efter att ha läst på mer om Treyds erbjudande gick det ganska fort från tanke till handling. ”Det var enkelt att använda och flexiblet. Det är bra att ha ett visst belopp tillgängligt om behovet uppstår.”

Jemina Pomoell, Astrid Wild CEO

“Du kan inte växa snabbare än lagret tillåter. Om ditt mål är att dubbla omsättningen, då behöver du ha produkterna på hyllan för att nå dit, annars är det helt enkelt omöjligt.”

- Jemina Pomoell, VD

Astrid Wild kläder

En bit av tillväxtpusslet

Efter att ha börjat använda Treyd i slutet av 2021 växte Astrid Wild med 50% under 2022. Flera framgångsfaktorer spelade självklart in – bra produkter, ett tydligt syfte, och en stark relation till sin community av kunder – Jemina anser också att Treyd spelat en roll. ”Tillväxten beror till stor del på Treyd, eftersom de gjort det möjligt för oss att investera i lagret vi behöver.”

 

Ett tydligt fokus på att bygga community har funnits från början, men det är inte bara relationen till kunderna som är viktig. Att jobba med rätt partners är också avgörande.  

 

“Vi skulle inte ha klarat det själva, bara vi två. Från textilleverantörer, till fabrikerna och partners som Treyd. Alla har varit enormt viktiga. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna skulle jag säga.”

“Jag ser definitivt Treyd som en partner, inte bara en finansieringslösning.”

- Jemina Pomoell, VD