Toggle Navigation

Birk Sport: fleksibel finansiering for likviditetens oppturer og nedturer

Birk Sport: Treyd kundecase

"Treyd øker fleksibiliteten i vår finansiering."

Den norske merkevaren Birk Sport lever og ånder for sykling og har tilpasset seg ulike markedsvilkår og behov i løpet av de 30 årene de har vært i drift.

Vi hadde en samtale med CFO Kristoffer Skribeland for å lære mer om virksomheten deres og hvordan de har dratt nytte av å bruke Treyd.

Birk Sport store in Oslo

Bakgrunn

Selv om de startet med å selge sportsklær, har Birk Sport skiftet fokus for å bli en referanse innen sykling – og har solgt sykler av alle slag siden 1998.


Det omfattende tilbudet deres er ment å imøtekomme ulike syklisters behov – fra daglige pendlere og bysyklister til mer ekstreme terrengsyklister – og for å tilby kundene markedets beste tilbud innen sykler.


For å kunne tilby de beste produktene i hver kategori har Birk Sport et nettverk av ulike leverandører over hele verden. Og selv om de har samarbeidet med leverandørene sine i mange år og har bygget opp gode relasjoner – kommer ulike leverandører med ulike betingelser.


Mens noen kan tilby forlenget betalingsfrist, krever andre store forskuddsbetalinger før produksjon – noe som kan bli en utfordrende oppgave for økonomiavdelingen å håndtere.

Birk Sport bicycle detail

Å harmonisere leverandørbetingelser

Kristoffer deler at Birk Sport har hatt en god balanse når det gjelder finansieringsoppsettet deres, med en blanding av kortsiktig finansiering for arbeidskapital og lengre finansiering for noen av deres faste eiendeler.


Men på grunn av sesongvariasjonen i virksomheten deres og den varierte leverandørstrukturen, er de alltid på jakt etter økt fleksibilitet i finansieringen, slik at de lettere kan tilpasse innkjøpene sine etter markedsvilkårene.


Dette er der Treyd har vært til hjelp for dem. Selv om de bare har brukt Treyd til å finansiere en liten del av varelageret sitt, har det vært et verktøy de har kunnet stole på for å harmonisere betalingsbetingelsene og gi mer fleksibilitet når det trengs – i gode tider og dårlige tider.

Kristoffer Skribeland, Birk Sport CFO

"Når likviditeten er god, kan jeg betale leverandører med Treyd for å få en rabatt på 2-3% og betale 90 dager senere uten ekstra kostnad. Når likviditeten er stram, kan jeg forlenge betalingsbetingelsene for å spare arbeidskapital."

– Kristoffer Skribeland, CFO

Range of bikes on display in Birk Sport store

Utvidelse av produktsortimentet

I tillegg til å bidra til å forbedre fleksibiliteten og å stabilisere kontantstrømmen, har bruk av Treyd også hjulpet Birk Sport med å utvide produktsortimentet ved å frigjøre arbeidskapital.


Kristoffer merker at "vi har kunnet forbedre tilbudet vårt, spesielt når det gjelder lastesykler. Og salget har vært stort for det spesielle produktet, så det vil fortsette å være en del av sortimentet vårt."

"Vi har kunnet gjøre kjøp som vi ellers ikke ville vært i stand til, noe som har tillatt oss å utvide produktsortimentet vårt."

– Kristoffer Skribeland, CFO