Toggle Navigation

Treyd stärker affärsutvecklingen och rekryterar Martin Vercouter som tillväxtchef.

Peter Beckman

1 min

2021-09-10

Martin Vercouter, tidigare General Manager för Svenska Handelskammaren i Kina, ansluter sig till Treyd den 1 juli för att leda plattformens tillväxt- och expansionsstrategi. Förutom tre år i hjärtat av den sino-skandinaviska handeln, ansvarig för Svenska Handelskammarens digitala transformation, bidrar han med en entreprenöriell bakgrund och ett starkt intresse för internationella affärer:


"Små och medelstora företag är de verkliga motorerna för ekonomisk utveckling, men de står inför orealistiska utmaningar när de handlar över gränserna. Särskilt orättvisa är effekterna i utvecklingsekonomierna, där små och medelstora företag ofta inte kan konkurrera på betalningsvillkor, men också i avancerade ekonomier där de kämpar med att behöva binda välbehövligt rörelsekapital för att uppfylla dessa villkor", säger Vercouter.

Kom igång

Kontakta oss idag för att ta reda på om Treyd passar er verksamhet.

Växer ni snabbt eller har stor tillväxtpotential? Importerar ni varor? Öppna upp en ny värld av möjligheter och frigör er fulla tillväxtpotential genom att kontakta oss redan idag

Förfrågan