Toggle Navigation

Finansiering ulikt alle andre

Usikker på hva som er det beste valget for din virksomhet? Her er en oversikt over andre vanlige finansieringalternativer og hvordan de fungerer sammenlignet med Treyd.
Illustration of a bank, inside of it a maze

Tradisjonelt banklån

Banklån er et bra alternativ for store, etablerte virksomheter, men de er ofte mindre positivt intillt ovenfor mindre eller voksende aktører. Å få et banklån er også ofte en lang prosess, og du må gjerne vente flere uker før du får et svar. Med Treyd har voksende virksomheter en mye bedre sjanse til å bli godkjent - og du kan ofte få svar mye raskere. Husk at du ikke får penger du kan bruke til hva du vil, Treyd finansierer kun leverandørfakturaer.

Photo of a clock, illustration of arrows going up

Revenue-based financing

RBF er en god måte å skaffe kapital uten å vanne ut eierskapet, men betalingsvilkårene kan være svært aggressive og ha høye renter. Med Treyd er prisene mer transparente - og du kan velge når du vil betale tilbake. Vi tar en flat avgift på hver faktura, og denne ser man alltid før man velger å bruke oss.

Illustration showing packages and an extensive control list, beside it a lighter package with Treyd

Tradisjonell lagerfinansiering

Tradisjonell lagerfinansiering hjelper deg med å få tilgang på kapital ved å bruke noe av (eller hele) varelageret som sikkerhet. Dette kommer med mange inspeksjoner og kontroll av lageret. Treyd finansierer lageret uten å ta noen sikkerheter - så du får det du trenger med mindre administrasjon.

Les mer
Illustration of a circle cut up in slices over a hand, photo of clementine slices

Egenkapital

Å få et kontantinnskudd fra investorer kan være en bra løsning for din virksomhet - men med økt likviditet kommer utvanning av eierskap. Om du vil beholde fullt eierskap over din virksomhet kan Treyd være en bra måte å få det du trenger, med færre kompromisser.

Illlustration of money being put in a jar, but money escapes from the bottom

Personlig innskudd

Ikke alle har nok egne midler til at dette er en mulighet, og om man har det kommer det med mye risiko og usikkerhet. Med Treyd kan du få hjelpen du trenger til å vokse uten å bruke personlige midler (eller potensielt sparepenger og buffer).

Alt med måte

Noter at ulikt mange av alternativene over, finansierer vi kun leverandørfakturaer for varer til videresalg. Om du vil ha en indikasjon på hvilken kreditt vi kan tilby din virksomhet, ta kontakt med vårt team.

Ta kontakt