Toggle Navigation

Kasvukumppani

Pienemmät yritykset joutuvat monesti maksamaan tavarantoimittajilleen ennakkoon, usein kuukausia ennen kuin tavarat saapuvat myytäviksi. Jopa 30% maailmankaupasta maksetaan ennakkoon, mikä aiheuttaa painetta kassavirtaan ja vaikeuttaa yritysten kasvua. Treyd auttaa ratkaisemaan tämän haasteen ja auttaa nopeasti kasvavia yrityksiä pysymään vauhdissaan. Treydin avulla vapautat käyttöpääomaa toimitusketjusta, ja voit tilata varastoon enemmän tavaraa, palkata uusia kykyjä tai panostaa markkinointiin. Teidän kasvunne on teidän liiketoimintaanne. Meidän tehtävänä on antaa kasvuunne vauhtia.
The Treyd team

Treyd lukuina

Icon crowd

Jo 60+ treydiläistä

tiimissämme

Icon send money

120M+ EUR rahoitusta

tavarantoimittajien laskuille

Icon world

600+ asiakasta 5 eri maassa

Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa

Illustration of a ladder surrounded by clouds

Laajentuva yritys

Treydillä on päätoimisto Tukholmassa, sekä sivutoimipisteet Iso-Britanniassa ja Egyptissä. Taustallamme on kansainvälisiä riskipääoma- ja enkelisijoittajia. Perustajillamme Peter Beckmanilla ja Sameh El-Ansarylla on pitkä kokemus yritysten kehittämisestä ja kansainvälisestä kaupasta.